Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie in Jachthaven Vissershang te Hank

De haven wordt geëxploiteerd door de SHV (Stichting Havenbeheer Vissershang)

De stichting SHV bestaat uit een bestuur én uit een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert het bestuur op de naleving van alle doelstellingen, verplichtingen, begrotingen en jaarrekeningen. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van de bedrijven en de ligplaatshouders. De voorzitter van de RvT wordt geleverd door de gemeente Werkendam. 

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit:

Jan Hendrik Ockels, voorzitter namens de gemeente Werkendam

Cees Schalken, vice-voorzitter als onafhankelijk lid

Lion Weterings, namens VOF familie Weterings

Ron Vissers, namens Aannemingsbedrijf Vissers

Ivan Arts, onafhankelijk lid vanuit de ligplaatshouders

Het bestuur van Stichting Havenbeheer Vissershang bestaat uit drie tot vijf onafhankelijke bestuurders die zijn benoemd op basis van kwaliteit en bestuurlijke ervaring en is verantwoordelijk voor de optimale exploitatie van de Jachthaven. Zij worden benoemd door de RvT en krijgen hiervoor een helder mandaat.

Het bestuur van SHV bestaat uit :
- Voorzitter, de heer Frans Tuijtelaars is belast met de algemene gang van zaken, externe contacten zoals o.a. de gemeente en SBB, vertegenwoordigt het bestuur bij de RvT.

- Secretaris, de heer Joost van Uijen is belast met het secretariaat, notulen, agenda etc van de vergaderingen. Samen met een ander lid van het bestuur maakt hij begrotingen voor werkzaamheden op het terrein van onze haven, volgt deze werkzaamheden op, op basis van ingediende offertes. Joost is tevens belast met recreatie en activiteiten zaken.

- Penningmeester, de heer Ed van den Elsen is belast met de algehele administratie en de financiele administratie. Hij onderhoud contacten met de Havencoordinator en de havenmeesters op het gebied van alle havenzaken. Is beheerder en verantwoordelijk voor het computer programma.

-Bestuurslid, de heer Richard van Dinteren. Richard is belast met Algemene zaken en ondersteunt met zijn brede bestuurlijke kennis alle andere bestuursleden. 

Aanstelling gemeentelijke bestuurder

In april 2017 heeft het gemeentebestuur van Werkendam besloten om de vacature binnen de Raad van Toezicht weer in te vullen. Jan Hendrik Ockels neemt plaats in de RvT. Hij heeft een ruim mandaat gekregen van het college van B & W en zal na verloop van tijd advies uitbrengen aan het college. Jan Hendrik komt volgende week 20 mei kennis maken met de Raad van Toezicht en het bestuur.  

 

 

 

 


Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank