Nieuws vanaf de steigers

In de winterperiode 2022/2023 is de haven voorzien van een nieuwe stalen beschoeiing en is de haven uitgediept. Op de wal is een nieuw voetpad aangelegd dat dus is bestemd voor voetgangers en niet voor fietsers, brommers en dergelijke.

 

  

 


 

Wij wensen u een prettig verblijf toe in onze haven.

 

Team Havenkantoor,havenmeesters en alle vrijwilligers.


Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank