Nieuws

Nieuwsbrief Stichting Havenbeheer Vissershang 2018, nr. 1

maart 20118

Inmiddels zitten we al weer een aantal maanden in 2018 en de opening van het vaarseizoen komt in zicht. Voor ons aanleiding om u door middel van deze nieuwsbrief weer eens op de hoogte te stellen van allerlei zaken die spelen rondom de haven.

 Opening seizoen:

In navolging van het succes van vorig jaar zijn wij ook nu voornemens een activiteit te organiseren en  daarmee het vaarseizoen 2018 te openen. De exacte details kunnen wij nu nog niet presenteren, maar zullen via nieuwsbrief of/en website bekend worden gemaakt. Het zou fijn zijn om op deze dag zoveel mogelijk ligplaatshouders te ontmoeten. Iedereen is van harte welkom.

WSV Vissershang:

Wij zijn verheugd te melden dat de verhoudingen tussen ons bestuur en het bestuur van watersportvereniging Vissershang de laatste weken aanzienlijk zijn verbeterd. Alle betrokken partijen hebben afgesproken om een dikke vette streep onder het verleden te zetten en met een frisse blik de toekomst tegemoet te gaan. We kijken niet meer terug, maar vooruit en zorgen dat onze fraaie haven een fraaie haven blijft waar het goed toeven is en waar we normaal met elkaar omgaan.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat dit gaat lukken.

 Nieuwsbrieven:

Iedere ligplaatshouder ontvangt de nieuwsbrieven per e-mail. Uiteraard kan er altijd iets mis gaan, maar in onze administratie zijn alle bekende e-mailadressen opgenomen van alle ligplaatshouders. Iedere ligplaatshouder zou dus de nieuwsbrieven moeten ontvangen. Het kan natuurlijk dat er een mail is gestuurd naar een oud emailadres of dat de betrokken persoon geen ligplaatshouder is. Dat kunnen wij niet beoordelen. Alle nieuwsbrieven zullen, vanaf deze, integraal en genummerd eveneens op onze website worden opgenomen. Mocht er behoefte zijn aan een check van het e-mailadres verzoeken wij u een korte mail te sturen aan: jachthavenhank@kpnmail.nl met daarin het verzoek om het emailadres te checken of aan te passen.

Met ingang van 2019 zullen wij geen papieren nieuwsbrieven meer verzenden aan ligplaatshouders zonder e-mailadres.

Havenkantoor:

Het havenkantoor is tijdens openingsuren voor iedereen toegankelijk. Iedereen die het havenkantoor wil bezoeken is van harte welkom. De havenmeester van dienst zal de bezoeker zoveel mogelijk ten dienste zijn. De openingstijden worden op de website vermeld.

Overkapping:

Zoals u weet is een gedeelte van het havenkantoor ingericht als overkapt terras en voorzien van zitbanken. Wat ons betreft is het geen probleem om bijvoorbeeld bij slecht weer hier even te schuilen of een drankje te drinken met uitzicht op de haven. Het is uiteraard niet de bedoeling om het terras te gebruiken als feestlocatie. Ook verwachten wij dat de gebruiker bij vertrek het terras netjes achterlaat, afval meeneemt en de banken/stoelen netjes terugzet.

Biesboschvaantje:

Wij hebben de vraag gekregen of wij als Stichting iets kunnen betekenen bij het heffen en invorderen van een “bijdrage” voor het zogenaamde “Biesboschvaantje”, via het liggeld. Uit informatie vanuit de ligplaatshouders komt een duidelijke boodschap: geen vaantje!. Maar als het moet, kan de Stichting hierin dan iets betekenen?

Het probleem in deze is echter dat wij als Stichting geen rol hebben in het heffen van “bijdragen” voor een andere instantie. Daarbij is de hele regelgeving momenteel nog steeds volstrekt onduidelijk. Er worden verschillende varianten genoemd. Er zijn nog heel veel vragen zonder dat daarop antwoorden zijn. Vandaar dat wij als Stichting vooralsnog geen rol voor ons zien weggelegd bij het heffen en invorderen van een bijdrage in het Biesboschvaantje.

Informatievoorziening:

Via nieuwsbrieven of berichten vanuit ons bestuur via de website, geven wij inzicht in de plannen met onze haven voor de toekomstige jaren en kijken we terug op uitgevoerde activiteiten. Voor verbetering van de informatie staan wij altijd open, wij proberen goed te luisteren naar onze ligplaatshouders en zoeken voortdurend naar mogelijkheden om onze informatievoorziening te verbeteren. De plannen voor de periode 2018 – 2021 zijn in een vergevorderd stadium. Als de tijd rijp is om hierover besluitvorming naar buiten te brengen, zullen wij iedere ligplaatshouder daarover via de website informeren.

Wie is wie:

Voor de herkenbaarheid van alle personen die op de haven een functie hebben, zoals bijvoorbeeld de havenmeesters en bestuursleden, zal op het havenkantoor een “poster” worden opgehangen. Op de poster staan de foto’s van de alle personen voorzien van namen en functies.

De exacte samenstelling van het bestuur alsmede de taakverdeling van de bestuursleden staat op de website.

Vuilnis:

Zoals u weet zijn onze ondergrondse containers bestemd voor “huishoudelijk” afval. Het is dus niet de bedoeling dat u grof afval ernaast zet. Neem dat graag mee naar huis of meteen naar de stort.

Tot slot:

Wij willen deze nieuwsbrief graag eindigen met een citaat uit de havengids: “Jachthaven Vissershang is een echte Biesboschhaven waar het in alle rust goed vertoeven is”.

Wij wensen u een fijn en zonnig zomerseizoen.

xxxxxxxx

 

Hank, 10 januari 2018

Beste ligplaatshouders,

Allereerst de beste wensen voor 2018. Wij hopen dat u allen in goede gezondheid van een nieuw vaarseizoen zult genieten.

Als bestuur willen wij de reglementen zo strikt mogelijk uitvoeren. Wij worden echter regelmatig geconfronteerd met Ligplaatshouders die in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming welke zij hebben verkregen van het oude bestuur om af te wijken van de regels. Dergelijke afspraken werden tot heden zo goed als mogelijk door ons gehonoreerd, maar we willen een eind maken aan uitzonderingen die niet voldoen aan het havenreglement en de algemene huurvoorwaarden van de Stichting Havenbeheer Vissershang zoals op de website vermeld.

Wij gaan toezeggingen van het oude bestuur daarom niet meer honoreren, maar de betreffende situatie als huidig bestuur beoordelen. U kunt vanaf heden dus geen rechten meer ontlenen aan de door het oude bestuur gedane toezeggingen. Eerlijk is eerlijk!

Indien u een nieuwe/andere boot wilt kopen en deze wederom voor een ligplaats in aanmerking wilt laten komen gelden vanaf heden in alle gevallen de volgende in de reglementen opgenomen voorschriften: U dient minimaal 2 jaar een ligplaats in de haven te hebben, u moet op de wachtlijst vermeld staan met de nieuwe maten van de aan te schaffen boot. De lengtemaat van de boot mag maximaal 12 meter zijn. 

Het aantal m2 bestaat uit de grootste lengte x grootste breedte van een vaartuig. De lengte wordt gemeten inclusief railing, de vaste boegspriet, aangehangen roer, buitenboordmotor en gemonteerde davits, inclusief de eventuele bijboot in de davits. De breedte wordt gemeten inclusief eventuele zwaarden.

Indien u een  nieuwe/andere boot wilt aanschaffen en u wilt een ligplaats in onze haven dan moet u dit altijd vooraf melden bij het bestuur. Ook dient u de verkoop zo spoedig mogelijk te melden. Voordat u met uw nieuwe boot naar de aangewezen plaats gaat bent u verplicht zich te melden bij de meldsteiger bij het havenkantoor en de boot laten meten. Maakt u graag wel eerst even een afspraak. Daar zal ter plaatse de meting van de werkelijke maten plaatsvinden door/namens het bestuur. Indien deze nieuw gemeten lengte en breedte niet voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden zal uw boot niet worden geaccepteerd voor een ligplaats in onze haven. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur SHV

 


Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank