Archief

 

CORONAMAATREGELEN (update 9 juni 2020)

VANAF VRIJDAGAVOND 3 APRIL 2020 18.00 UUR IS DE HAVEN, MEDE OP LAST VAN DE VEILIGHEIDSREGIO´S TE BRABANT, VOORLOPIG TOT EN MET 31 MEI GESLOTEN.  DE HAVEN IS DICHT VOOR PASSANTEN EN ER MAG DOOR DERDEN GEEN GEBRUIK MEER WORDEN GEMAAKT VAN DE HELLING. HET HAVENKANTOOR IS GESLOTEN EN ER WORDEN DUS GEEN MUNTEN VOOR DE HELLING VERKOCHT.

VASTE LIGPLAATSHOUDERS ZONDER EIGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN MOGEN NIET OVERNACHTEN AAN BOORD IN DE HAVEN, MAAR WEL OVERDAG NAAR DE BOOT KOMEN. VASTE LIGPLAATSHOUDERS MET EIGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN MOGEN DE GEHELE DAG OP DE BOOT VERBLIJVEN EN OVERNACHTEN. 

DAGJESMENSEN DIE DE HAVEN ALS UITJE ZIEN WORDEN VERZOCHT THUIS TE BLIJVEN EN IN IEDER GEVAL NIET OP DE STEIGERS TE KOMEN.

DEGENEN DIE DE RCHTLIJNEN INZAKE AFSTAND EN GROEPSVORMING NIET EERBIEDIGEN ZULLEN VRIENDELIJK WORDEN VERZOCHT ZICH AAN DE REGELS TE HOUDEN OF HET TERREIN TE VERLATEN.

 

MET INGANG VAN 1 JUNI GELDT HET VOLGENDE:

ALLE PASSANTEN KUNNEN VOOR KORT VERBLIJF TOT 20.00 UUR KOSTELOOS IN DE HAVEN VERBLIJVEN;

LIGPLAATSHOUDERS MET EIGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN MOGEN OVERNACHTEN;

PASSANTEN MET EIGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN MOGEN OVERNACHTEN, ZIJ WORDEN VERZOCHT TUSSEN 9.00 UUR EN 10.00 UUR DE VOLGENDE OCHTEND ZICH TE MELDEN BIJ HET HAVENKANTOOR OM AF TE REKENEN;

PASSANTEN MOGEN NIET AAN STEIGER 2 AFMEREN;

DE HELLING BLIJFT GESLOTEN VOOR DERDEN; ER WORDEN DUS GEEN  MUNTEN VERKOCHT;

DE DOUCHES BLIJVEN GESLOTEN;

DE TOILETTEN BIJ DE BOOTVERHUUR ZIJN GEOPEND;

HET HAVENKANTOOR IS IEDERE OCHTEND GEOPEND TUSSEN 9.00 UUR EN 10.00 UUR;

ZOLANG DE CORONACRISIS VOORTDUURT KUNT U ALLEEN MET PIN BETALEN.

 

MET INGANG VAN 15 JUNI GELDT HET VOLGENDE:

LIGPLAATSHOUDERS MET EN ZONDER EIGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN MOGEN OVERNACHTEN;

PASSANTEN MET EN ZONDER EIGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN MOGEN OVERNACHTEN, ZIJ WORDEN VERZOCHT TUSSEN 9.00 UUR EN 10.00 UUR DE VOLGENDE OCHTEND ZICH TE MELDEN BIJ HET HAVENKANTOOR OM AF TE REKENEN;

PASSANTEN MOGEN NIET AAN STEIGER 2 AFMEREN;

DE HELLING BLIJFT GESLOTEN VOOR DERDEN; ER WORDEN DUS GEEN  MUNTEN VERKOCHT;

HET HAVENKANTOOR IS IEDERE OCHTEND GEOPEND TUSSEN 9.00 UUR EN 10.00 UUR;

ZOLANG DE CORONACRISIS VOORTDUURT KUNT U ALLEEN MET PIN BETALEN.

 

MET INGANG VAN 1 JULI GELDT HET VOLGENDE:

DE HELLING GAAT OPEN VOOR DERDEN; ER WORDEN DUS WEER MUNTEN VERKOCHT;

VERKOOP MUNTEN ALLEEN AAN HAVENKANTOOR, DUS NIET IN RESTAURANT;

BIJ TE GROTE DRUKTE KAN EEN MAXIMUM WORDEN INGESTELD EN ZAL DE HELLING VOOR VERDER GEBRUIK ONMIDDELLIJK WORDEN GESLOTEN;

HET HAVENKANTOOR IS IEDERE OCHTEND GEOPEND TUSSEN 9.00 UUR EN 12.00 UUR;

ZOLANG DE CORONACRISIS VOORTDUURT KUNT U ALLEEN MET PIN BETALEN.

 

ALLES ONDER VOORBEHOUD!

 

WE HOUDEN U OP DE HOOGTE OVER DE NADERE INVULLING VAN DE MAATREGELEN.

Afgelopen zaterdag 5 oktober 2019 kregen wij het droevige bericht dat de voorzitter van onze raad van toezicht,  Cees Schalken, onverwacht was komen te overlijden. Cees trad in een zeer roerige tijd toe tot de raad van toezicht om voor rust en verbinding  te zorgen in onze haven. Door zijn jarenlange bestuurlijke ervaring was hij een grote aanwinst en hij wist zijn doelstellingen ook uit te voeren.  We zullen hem gaan missen en velen met ons. Maar we zullen nog vaak aan hem terugdenken, want wanneer een boot achter de horizon verdwijnt is hij niet weg, we zien hem alleen niet meer.

Wij wensen familie, vrienden en verder iedereen die Cees heeft gekend, veel sterkte toe.

 

Openingsdag vaarseizoen 2018 door Stichting Havenbeheer Vissershang druk bezocht!

Op zaterdag 28 april heeft de Stichting Havenbeheer Vissershang het vaarseizoen weer symbolisch geopend met een vaartocht met de fluiterboot naar de Eendenkooi gevolgd door een gezellig samenzijn in restaurant Vissershang.

Vorig jaar was ons goed bevallen. Veel positieve respons gehad, dus niet lang geaarzeld en wederom een symbolische opening van het vaarseizoen georganiseerd. Voor de liefhebbers was er een tocht naar de Eendenkooi met de fluisterboot. De opkomst was goed. De fluisterboot zat helemaal vol. De tocht bleek echter wat langer te duren dan gedacht want op de heenweg kreeg de fluisterboot panne. Kan gebeuren. Een enkeling opperde om de reddingsvesten maar aan te doen en terug te zwemmen, maar dat bleek niet nodig. De fluisterboot werd op sleeptouw genomen en de deelnemers werden bij de eendenkooi afgezet. Daar werd onder vakkundige leiding van een boswachter tekst en uitleg gegeven. Ondanks dat velen van ons al jaren in de Biesbosch komen was de Eendenkooi voor menigeen een onbekend fenomeen. Al met al heel interessant. De deelnemers werden door een andere fluisterboot opgehaald en naar de haven gebracht. Daar zaten inmiddels ook de mensen die niet met de fluiterboot waren meegegaan maar die het toch ook leuk vonden om erbij te zijn. In totaal waren er ongeveer 80 personen aanwezig. Iedereen werd welkom geheten door het bestuur. De voorzitter sprak de aanwezigen toe en keek in zijn toespraak terug op het afgelopen jaar en wat er allemaal bereikt was, maar gaf ook inzicht in wat er de komende maanden op de rol staat voor onze mooie haven.

Op de bijeenkomst was ook een deskundige uitgenodigd op het gebied van gas en gasbeveiliging aan boord en getuige het aantal mensen dat informatie kwam vragen, werd zijn aanwezigheid op prijs gesteld.

Verder stonden er geen specifieke onderwerpen op het programma. De aanwezigen hebben gezellig met elkaar wat gekletst, onder het genot van een hapje en drankje. Om 17.30 uur eindigde het programma.

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op deze dag. Gezien de respons van de deelnemers is het de moeite waard op volgend jaar wederom een opening van het vaarseizoen te organiseren.

 

Nieuwsbrief Stichting Havenbeheer Vissershang 2018, nr. 1

maart 2018

Inmiddels zitten we al weer een aantal maanden in 2018 en de opening van het vaarseizoen komt in zicht. Voor ons aanleiding om u door middel van deze nieuwsbrief weer eens op de hoogte te stellen van allerlei zaken die spelen rondom de haven.

 Opening seizoen:

In navolging van het succes van vorig jaar zijn wij ook nu voornemens een activiteit te organiseren en  daarmee het vaarseizoen 2018 te openen. De exacte details kunnen wij nu nog niet presenteren, maar zullen via nieuwsbrief of/en website bekend worden gemaakt. Het zou fijn zijn om op deze dag zoveel mogelijk ligplaatshouders te ontmoeten. Iedereen is van harte welkom.

WSV Vissershang:

Wij zijn verheugd te melden dat de verhoudingen tussen ons bestuur en het bestuur van watersportvereniging Vissershang de laatste weken aanzienlijk zijn verbeterd. Alle betrokken partijen hebben afgesproken om een dikke vette streep onder het verleden te zetten en met een frisse blik de toekomst tegemoet te gaan. We kijken niet meer terug, maar vooruit en zorgen dat onze fraaie haven een fraaie haven blijft waar het goed toeven is en waar we normaal met elkaar omgaan.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat dit gaat lukken.

 Nieuwsbrieven:

Iedere ligplaatshouder ontvangt de nieuwsbrieven per e-mail. Uiteraard kan er altijd iets mis gaan, maar in onze administratie zijn alle bekende e-mailadressen opgenomen van alle ligplaatshouders. Iedere ligplaatshouder zou dus de nieuwsbrieven moeten ontvangen. Het kan natuurlijk dat er een mail is gestuurd naar een oud emailadres of dat de betrokken persoon geen ligplaatshouder is. Dat kunnen wij niet beoordelen. Alle nieuwsbrieven zullen, vanaf deze, integraal en genummerd eveneens op onze website worden opgenomen. Mocht er behoefte zijn aan een check van het e-mailadres verzoeken wij u een korte mail te sturen aan: jachthavenhank@kpnmail.nl met daarin het verzoek om het emailadres te checken of aan te passen.

Met ingang van 2019 zullen wij geen papieren nieuwsbrieven meer verzenden aan ligplaatshouders zonder e-mailadres.

Havenkantoor:

Het havenkantoor is tijdens openingsuren voor iedereen toegankelijk. Iedereen die het havenkantoor wil bezoeken is van harte welkom. De havenmeester van dienst zal de bezoeker zoveel mogelijk ten dienste zijn. De openingstijden worden op de website vermeld.

Overkapping:

Zoals u weet is een gedeelte van het havenkantoor ingericht als overkapt terras en voorzien van zitbanken. Wat ons betreft is het geen probleem om bijvoorbeeld bij slecht weer hier even te schuilen of een drankje te drinken met uitzicht op de haven. Het is uiteraard niet de bedoeling om het terras te gebruiken als feestlocatie. Ook verwachten wij dat de gebruiker bij vertrek het terras netjes achterlaat, afval meeneemt en de banken/stoelen netjes terugzet.

Biesboschvaantje:

Wij hebben de vraag gekregen of wij als Stichting iets kunnen betekenen bij het heffen en invorderen van een “bijdrage” voor het zogenaamde “Biesboschvaantje”, via het liggeld. Uit informatie vanuit de ligplaatshouders komt een duidelijke boodschap: geen vaantje!. Maar als het moet, kan de Stichting hierin dan iets betekenen?

Het probleem in deze is echter dat wij als Stichting geen rol hebben in het heffen van “bijdragen” voor een andere instantie. Daarbij is de hele regelgeving momenteel nog steeds volstrekt onduidelijk. Er worden verschillende varianten genoemd. Er zijn nog heel veel vragen zonder dat daarop antwoorden zijn. Vandaar dat wij als Stichting vooralsnog geen rol voor ons zien weggelegd bij het heffen en invorderen van een bijdrage in het Biesboschvaantje.

Informatievoorziening:

Via nieuwsbrieven of berichten vanuit ons bestuur via de website, geven wij inzicht in de plannen met onze haven voor de toekomstige jaren en kijken we terug op uitgevoerde activiteiten. Voor verbetering van de informatie staan wij altijd open, wij proberen goed te luisteren naar onze ligplaatshouders en zoeken voortdurend naar mogelijkheden om onze informatievoorziening te verbeteren. De plannen voor de periode 2018 – 2021 zijn in een vergevorderd stadium. Als de tijd rijp is om hierover besluitvorming naar buiten te brengen, zullen wij iedere ligplaatshouder daarover via de website informeren.

Wie is wie:

Voor de herkenbaarheid van alle personen die op de haven een functie hebben, zoals bijvoorbeeld de havenmeesters en bestuursleden, zal op het havenkantoor een “poster” worden opgehangen. Op de poster staan de foto’s van de alle personen voorzien van namen en functies.

De exacte samenstelling van het bestuur alsmede de taakverdeling van de bestuursleden staat op de website.

Vuilnis:

Zoals u weet zijn onze ondergrondse containers bestemd voor “huishoudelijk” afval. Het is dus niet de bedoeling dat u grof afval ernaast zet. Neem dat graag mee naar huis of meteen naar de stort.

Tot slot:

Wij willen deze nieuwsbrief graag eindigen met een citaat uit de havengids: “Jachthaven Vissershang is een echte Biesboschhaven waar het in alle rust goed vertoeven is”.

Wij wensen u een fijn en zonnig zomerseizoen.

xxxxxxxx

 

Hank, 10 januari 2018

Beste ligplaatshouders,

Allereerst de beste wensen voor 2018. Wij hopen dat u allen in goede gezondheid van een nieuw vaarseizoen zult genieten.

Als bestuur willen wij de reglementen zo strikt mogelijk uitvoeren. Wij worden echter regelmatig geconfronteerd met Ligplaatshouders die in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming welke zij hebben verkregen van het oude bestuur om af te wijken van de regels. Dergelijke afspraken werden tot heden zo goed als mogelijk door ons gehonoreerd, maar we willen een eind maken aan uitzonderingen die niet voldoen aan het havenreglement en de algemene huurvoorwaarden van de Stichting Havenbeheer Vissershang zoals op de website vermeld.

Wij gaan toezeggingen van het oude bestuur daarom niet meer honoreren, maar de betreffende situatie als huidig bestuur beoordelen. U kunt vanaf heden dus geen rechten meer ontlenen aan de door het oude bestuur gedane toezeggingen. Eerlijk is eerlijk!

Indien u een nieuwe/andere boot wilt kopen en deze wederom voor een ligplaats in aanmerking wilt laten komen gelden vanaf heden in alle gevallen de volgende in de reglementen opgenomen voorschriften: U dient minimaal 2 jaar een ligplaats in de haven te hebben, u moet op de wachtlijst vermeld staan met de nieuwe maten van de aan te schaffen boot. De lengtemaat van de boot mag maximaal 12 meter zijn. 

Het aantal m2 bestaat uit de grootste lengte x grootste breedte van een vaartuig. De lengte wordt gemeten inclusief railing, de vaste boegspriet, aangehangen roer, buitenboordmotor en gemonteerde davits, inclusief de eventuele bijboot in de davits. De breedte wordt gemeten inclusief eventuele zwaarden.

Indien u een  nieuwe/andere boot wilt aanschaffen en u wilt een ligplaats in onze haven dan moet u dit altijd vooraf melden bij het bestuur. Ook dient u de verkoop zo spoedig mogelijk te melden. Voordat u met uw nieuwe boot naar de aangewezen plaats gaat bent u verplicht zich te melden bij de meldsteiger bij het havenkantoor en de boot laten meten. Maakt u graag wel eerst even een afspraak. Daar zal ter plaatse de meting van de werkelijke maten plaatsvinden door/namens het bestuur. Indien deze nieuw gemeten lengte en breedte niet voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden zal uw boot niet worden geaccepteerd voor een ligplaats in onze haven. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur SHV

 

Hank, 21 februari 2017 

(vervallen)

- U hebt massaal gehoor gegeven aan de oproep om door middel van IDEAL te betalen. Dat heeft een hoop werk gescheeld, waarvoor dank. 
- Hoewel natuurlijk nog niet alle facturen zijn betaald, mogen we constateren dat velen op tijd hebben betaald en we daarmee weer in 
een sterke financiële positie zijn beland. 
- Op 25 maart zal de scouting haar nieuwe onderkomen officieel openen dat wij samen met hen hebben gerealiseerd. 
- Voor onze gasten met trailers is de helling vernieuwd en wordt het achter terrein nog geëgaliseerd. 
- Voor het seizoen begint hopen we de laatste elektriciteitszuilen te hebben vernieuwd, de verlichting bij de groene loods van LED-lampen 
te hebben voorzien en de picknick plaatsen te hebben vernieuwd. 
- We hebben plm 20 opzeggingen verwerkt. Alle vrij gekomen plaatsen zijn toegewezen en we gaan nog een stukje steiger aanleggen bij 
steiger 1 voor plm 8 nieuwe plaatsen in de categorie 5 meter. 
- Op de plaats waar de oude loods stond komt een parkeerterrein(tje) voor gebruikers van steiger 0 en 1. 
- In maart zullen de steigers weer schoon worden gemaakt; we doen dat voortaan 2 keer per jaar. 
- Het vuilwaterstation wordt nog verplaatst. Voortaan kunt u voor uw vuilwater terecht bij het havenkantoor. 
- We hebben de wifi versterkt en het aantal camera’s zal worden uitgebreid zodat we minder blinde vlekken hebben in ons veiligheidssysteem. 
- Joost van Uijen is toegetreden tot het bestuur en zal onder meer de activiteitencommissie nieuw leven inblazen. Het programma is nog 
niet helemaal bekend, maar houdt u alvast 20 mei vrij in uw agenda. We gaan daar een leuke dag van maken. 

Namens Bestuur en Raad van Toezicht, 

Frans Tuijtelaars, bestuursvoorzitter 

Cees Schalken, voorzitter RvT 

 

Geachte ligplaatshouder,                                      Hank, 29 december 2016.

Met rasse schreden gaan we naar het einde van 2016. Het jaar 2017 wacht uitdagend op ons. Wij als bestuur willen u graag een overzicht geven van hetgeen we dit jaar voor u gerealiseerd hebben en welke werkzaamheden wij gaan uitvoeren in 2017.

In 2016 hebben wij het reguliere onderhoud aan onze haven uitgevoerd. Met de aanschaf van een speciale hogedruk reiniger werden de steigers zonder al te veel overlast schoongespoten. Het is nu een kwestie van bijhouden. De laatste nieuwe elektrazuilen worden momenteel op de steigers gemonteerd zodat in het nieuwe seizoen alle steigers voorzien zijn van een veilige stroomvoorziening. Hierna kunnen we de gehele elektra installatie op het terrein aanbieden voor een NEN 2010 keuring. We hebben een legionella inventarisatie laten uitvoeren. In verband daarmee zijn alle oude kranen vervangen en de slangen verwijderd. Voorts zijn er al watermonsters genomen en is het water officieel goedgekeurd. Het verouderde veiligheidssysteem heeft een update gehad. In het voorjaar worden er nog eens drie lichtgevoelige camera’ s bij geplaatst zodat de gehele haven in beeld is. Het oude havenkantoor werd afgebroken en het asbest op het dak van de oude loods is veilig verwijderd. Begin januari 2017 zal ook de loods zelf worden afgebroken. Op deze vrijgekomen ruimte willen wij parkeerplaatsen realiseren voor de ligplaatshouders van steigers 0 en 1, zodat zij dichter bij hun steiger kunnen parkeren.

 

Voor Scouting Hank realiseerden wij een nieuw onderkomen in de Groene Loods. De steiger van Scouting Hank werd daarheen verplaatst. Vanuit hun nieuwe onderkomen kunnen ze nu direct de Biesbosch in varen. Ook werden er in alle compartimenten van de Groene Loods extra nooduitgangen gemaakt voorzien van noodverlichting. Hiermee is de veiligheid weer op een hoger niveau gebracht. Er is een begin gemaakt met de renovatie van de 40 jaar oude helling. De nieuwe beschoeiing is al gedeeltelijk geplaatst en bij een gunstige waterstand gaan we ook nieuwe oprij platen met gripregels monteren. Voor het nieuwe seizoen begint moet alles afgewerkt zijn zodat onze gasten weer zonder problemen gebruik kunnen maken van de helling. Verder staan voor 2017 de volgende zaken op het programma:

Het vuilwaterstation wordt verplaatst naar het nieuwe Havenkantoor, zodat er beter toezicht op is. Op de plaats waar het steiger van Scouting Hank heeft gelegen gaan we een nieuw stukje steiger realiseren voor ongeveer 10 ligplaatsen in de categorie tot 6 meter. Hiermee kunnen we weer extra 10 mensen een ligplaatsje aanbieden in onze mooie haven. De versleten picknick tafels bij de barbecueplaats worden vernieuwd en de jeu de boules baan zal ontdaan worden van het onkruid. Verder gaan we een gedegen inventarisatie maken van alle goederen die eigendom zijn van de stichting en gaan we alle overeenkomsten met derden (en dat zijn er nog al wat) toetsen en waar nodig aanpassen. In verband met het behoud van de Fa. Zopfi en daarmee de botenlift voor onze haven zijn we al in een vergevorderd stadium met de gemeente Werkendam. Wij hopen dit begin 2017 te kunnen afronden. De overeenkomst met onze haven coördinator Cor Peeters is al verlengd. Hij geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken aan de haven. Samen met al onze vrijwilligers hopen wij zo weer een plaats te zijn waar het goed toeven is. Het bestuur heeft besloten om ondanks de stijgende kosten het ligplaatstarief 2017 niet te verhogen.

 

Ik wens u namens het hele team een fijne jaarwisseling en een mooi 2017.

 

Frans Tuijtelaars, voorzitter.


Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank