Wijzigingsformulier Huidige Ligplaatshouders

Ondergetekende geeft hiermee bootwijzigingen aan (langer, breder, kleiner, smaller, ander soort boot) welke consequenties hebben voor de huidige ligplaats in de Jachthaven. De maximale bootlengte wat toegelaten kan worden in de jachthaven is 12 meter (inclusief davits). Anders dan in het formulier vermeld, is er geen inschrijfgeld verschuldigd.Achternaam
Voorletter(s)
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel / GSM
E-mailadres
-
Bootnaam
Soort Boot (Zeil/Motor/Etc.)
Materiaal (Staal/Polyester/Etc.)
Lengte cm
Breedte cm
Diepgang cm
Enkele keren per jaar zal de commissie havenzaken bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele wijziging. Dit betekent dat een wijziging niet direct gehonoreerd kan worden en dat het soms enkele jaren kan duren voordat er wordt toegewezen. Indien u al een andere boot hebt gekocht en er nog geen ligplaats beschikbaar is, kunt u met deze boot niet in onze jachthaven blijven en dient u uw boot elders onder te brengen. Bij toewijzing van een plaats dient u een kopie van uw verzekeringspolis te overhandigen aan de havencoordinator.

Tevens dient u het inschrijfgeld van:
€ 15,- voor een boot van 0 tot 4. mtr.
€ 20,- voor een boot van 4 tot 8 mtr.
€ 25,- voor een boot van 8 tot 12 mtr.

Over te maken op IBAN : NL14RABO0398745463 van de Stichting Havenbeheer Vissershang te Hank onder vermelding van inschrijving huidige ligplaatshouder. Uw inschrijving is definitief zodra het bedrag is bijgeschreven op de rekening van de SHV. Hierna wordt u op de wachtlijst geplaatst. De wachtlijst ligt ter inzage op het haven kantoor.

Telkens in januari van het nieuwe jaar ontvangt u automatisch een brief met het verzoek om te betalen om op de wachtlijst te blijven staan. In deze brief staat ook wanneer het bedrag betaald dient te zijn. Bij het niet op tijd betalen vervalt uw recht op een plaats op de wachtlijst.

Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank