Evenementen

Geachte ligplaatshouder,                                                                  Hank, 04-04-2018

Het begin van het vaarseizoen zit eraan te komen en met de eerste zonnestralen en voorjaarstemperaturen gaat ook het watersportbloed weer sneller stromen. Dit doet ons als bestuur er aan herinneren u net als vorig jaar uit te nodigen voor de openingsdag van het seizoen 2018. Vorig jaar hebben we hier veel positieve respons op gehad en ook wij zelf vonden het een geslaagde dag dus gaan we proberen dit ieder jaar terug te laten keren.

De openingsdag zal plaatsvinden op 28 april aanstaande. Er zal 1 fluisterboot naar de eendenkooi varen en daar zal een rondleiding gegeven worden. Er is dus helaas maar 1 boot beschikbaar wat inhoudt dat er maar 50 personen mee kunnen. Naar aanleiding van vorig jaar verwachten we meer deelnemers dus er zullen mensen teleurgesteld worden. Deelnemers worden ingeschreven op basis van wie het eerst aanmeldt totdat we aan de 50 personen zitten. Indien u mee kan ontvangt u bevestiging anders niet. Om de inschrijving zo eerlijk mogelijk te laten verlopen kan u pas vanaf woensdag 4 april mailen naar evenementen@jachthavenhank.nl of uw deelnameformulier voorzien van datum en tijd bij het havenkantoor afgeven of in de bus stoppen (ook niet voor 4 april). Dit om mensen die geen email hebben of willen gebruiken evenveel kans te geven.  Deze laatste groep kan ook woensdagavond tussen 18:00 en 19:00 telefonisch aanmelden op 06-23688057. Daarna wordt ook op basis van inschrijving een reservelijst opgesteld voor het geval er mensen afhaken. Als de boot terug is vanaf de eendenkooi gaan we naar de zaal van café restaurant Vissershang. Hier zullen de voorzitters van de raad van toezicht en bestuur een woordje doen, waarna we onder het genot van een hapje en een drankje gezellig met elkaar de rest van de middag tot 17:30u kunnen doorbrengen. Ook zal er een bedrijf aanwezig zijn wat gespecialiseerd is in gas veiligheid aan boord. Hier kan u vragen stellen, een afspraak maken voor keuring van uw gasinstallatie, materiaal kopen / bestellen etc. Ook zijn er onderhandelingen gaande met een bedrijf wat brandblussers keurt, daar is helaas nu nog geen zekerheid over maar we gaan er van uit dat dat goed komt. Bevestiging hiervan plaatsen we op onze website www.jachthavenhank.nl

Programma:

12.00 uur Inschepen voor diegenen die mee naar de eendenkooi gaan.

14.30 uur Verzamelen bij de Zaal van café restaurant Vissershang

15:00 uur Officiële opening vaarseizoen en toespraak van beide voorzitters.

Hierna dus het samenzijn als ligplaatshouders onder elkaar. Spreek de bestuursleden gerust aan als u iets te vragen of op te merken heeft, zij zullen herkenbaar gekleed gaan.

17.30 uur Officieel einde

Om alles in goede banen te leiden willen we dus graag van te voren weten of u kunt komen. Vul daarom bijgaand inschrijfformulier in. Per ligplaats kan worden ingeschreven met meerdere personen, echter per persoon worden 2 consumptiemunten uitgereikt met een maximum van 4 per ligplaats. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van plaatsen op de fluisterboot ook liefst maximaal 2 personen hiervoor opgeven.

Tot slot zouden wij het nog altijd bijzonder op prijs stellen als u zich aanmeldt om havenmeester of vrijwilliger te worden.

Wij wensen u allen alvast een mooi vaarseizoen,

Bestuur Stichting Havenbeheer Vissershang

 

 

Naam:

Email:

Tel:

 

Aantal deelnemers:

 

1)Vaart niet mee naar de Eendenkooi:

2)Vaart mee naar de eendenkooi en komt WEL naar de zaal:

3)Vaart mee naar de eendenkooi en komt NIET naar de zaal:

4)Alleen aanwezig bij het samenzijn bij zaal Weterings:

 

Graag uw naam, emailadres, telefoonnummer, aantal deelnemers en het nummer van uw keuze mailen naar: evenementen@jachthavenhank.nl

 

 


Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank