Nieuws

Hank, 10 januari 2018

Beste ligplaatshouders,

Allereerst de beste wensen voor 2018. Wij hopen dat u allen in goede gezondheid van een nieuw vaarseizoen zult genieten.

Als bestuur willen wij de reglementen zo strikt mogelijk uitvoeren. Wij worden echter regelmatig geconfronteerd met Ligplaatshouders die in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming welke zij hebben verkregen van het oude bestuur om af te wijken van de regels. Dergelijke afspraken werden tot heden zo goed als mogelijk door ons gehonoreerd, maar we willen een eind maken aan uitzonderingen die niet voldoen aan het havenreglement en de algemene huurvoorwaarden van de Stichting Havenbeheer Vissershang zoals op de website vermeld.

Wij gaan toezeggingen van het oude bestuur daarom niet meer honoreren, maar de betreffende situatie als huidig bestuur beoordelen. U kunt vanaf heden dus geen rechten meer ontlenen aan de door het oude bestuur gedane toezeggingen. Eerlijk is eerlijk!

Indien u een nieuwe/andere boot wilt kopen en deze wederom voor een ligplaats in aanmerking wilt laten komen gelden vanaf heden in alle gevallen de volgende in de reglementen opgenomen voorschriften: U dient minimaal 2 jaar een ligplaats in de haven te hebben, u moet op de wachtlijst vermeld staan met de nieuwe maten van de aan te schaffen boot. De lengtemaat van de boot mag maximaal 12 meter zijn. 

Het aantal m2 bestaat uit de grootste lengte x grootste breedte van een vaartuig. De lengte wordt gemeten inclusief railing, de vaste boegspriet, aangehangen roer, buitenboordmotor en gemonteerde davits, inclusief de eventuele bijboot in de davits. De breedte wordt gemeten inclusief eventuele zwaarden.

Indien u een  nieuwe/andere boot wilt aanschaffen en u wilt een ligplaats in onze haven dan moet u dit altijd vooraf melden bij het bestuur. Ook dient u de verkoop zo spoedig mogelijk te melden. Voordat u met uw nieuwe boot naar de aangewezen plaats gaat bent u verplicht zich te melden bij de meldsteiger bij het havenkantoor en de boot laten meten. Maakt u graag wel eerst even een afspraak. Daar zal ter plaatse de meting van de werkelijke maten plaatsvinden door/namens het bestuur. Indien deze nieuw gemeten lengte en breedte niet voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden zal uw boot niet worden geaccepteerd voor een ligplaats in onze haven. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur SHV

 


Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank